Cyfres Archwilio’r Amgylchedd: Darllen y Dref

Cyfres Archwilio'r Amgylchedd: Darllen y Dref

gan Mererid Hopwood and Tudur Dylan Jones

Cyhoeddwyd: Canolfan Peniarth

24 Tudalennau

  • EPUB
  • 9781783902484
  • Cyhoeddwyd: 11/-0001

£3.99

PRYNU
Dewch i ddilyn anturiaethau Betsan a Roco wrth iddyn nhw archwilio'r dref. Dyma gyflwyno Cyfres 1, sef 8 o straeon a cherddi gwreiddiol i blant yn y Cyfnod Sylfaen. Eu nod yw cefnogi gwahanol feysydd dysgu a phrofiad gan ganolbwyntio ar archwilio a darganfod yn yr awyr agored.