• Hafan
  • Amdani: Llwybrau Cul
Amdani: Llwybrau Cul

Amdani: Llwybrau Cul

Cyhoeddwyd: Gomer

132 Tudalennau, 5.85 x 8.30 in

  • EPUB
  • 9781785623493
  • Cyhoeddwyd: 10/2020
Llyfr o gyfres Amdani, ar gyfer Dysgwyr Lefel Uwch. Mae'r nofel yn agor ar olygfa damwain liw nos ar ffordd gul yng nghefn gwlad Cymru. Mae tri char wedi cael eu heffeithio. Ond beth sy'n plethu'r tri gyrrwr, a sut cyrhaeddon nhw'r sefyllfa hon?