Amdani: Gwers Mewn Cariad

Amdani: Gwers Mewn Cariad

gan Beca Brown and Hywel Griffith

Cyhoeddwyd: Gomer

80 Tudalennau, 5.80 x 8.25 in

  • EPUB
  • 9781785623509
  • Cyhoeddwyd: 11/-0001

£6.99

PRYNU
Llyfr o gyfres Amdani, i ddysgwyr Lefel Canolradd. Nofel ysgafn am ddyn sy'n syrthio mewn cariad â'i diwtor. Mae Liam yn newydd i ddosbarth Liz ym Mis medi. Ar yr wyneb mae'n hollol wahanol i'w diwtor Cymraeg. Er gwaetha'r gwahaniaeth mewn oed mae carwriaeth yn datblygu rhwng y ddau, a Liz yn wynebu creisus tipyn mwy cymhleth na sut i gyflwyno treigladau...