Cwmwl dros y Cwm

Cwmwl dros y Cwm

Cyhoeddwyd: Gwasg Carreg Gwalch

136 Tudalennau, 0.00 x 0.00 x 0.00

  • EPUB
  • 9781845277635
  • Cyhoeddwyd: 03/2020

£5.99

PRYNU
Ychydig cyn 8.30 y bore ar 14 Hydref 1913 bu farw 439 o ddynion a bechgyn mewn ffrwydrad ofnadwy yng nglofa Senghennydd. Wyth oed oedd John Williams pan symudodd o a'i deulu o un o bentrefi chwareli'r gogledd i fyw yn Senghennydd yng nghymoedd y de. Edrychai ymlaen at ei ben-blwydd yn dair ar ddeg oed, pan fyddai'n dechrau gweithio yn y pyllau glo. Enillydd gwobr Tir na n-Og 2014.