Darganfod siop lyfrau

Ceir map o siopau llyfrau annibynnol yng Nghymru o ddilyn y linc yma

http://www.gwales.com/shopfinder/?tsid=128 neu

https://maphub.net/CyngorLlyfrauCymru/map

Mae ffolio a Chyngor Llyfrau Cymru yn awyddus i bawb gefnogi siopau llyfrau ac felly nid yw’r wefan yn cystadlu mewn unrhyw ffordd gyda’r sector annibynnol, sydd yn hynod o bwysig i hyrwyddo llyfrau.

Os oes gennych chi siop lyfrau annibynnol wedi’i lleoli yng Nghymru ac y byddai gennych ddiddordeb mewn gweithio gyda ni, cysylltwch ar [email protected].