Tir na n-Og

Dyma brif wobrau llenyddiaeth i blant a phobl ifanc yng Nghymru. Sefydlwyd Gwobrau Tir na n-Og gan y Cyngor Llyfrau yn 1976, ac fe’u rhoddir yn flynyddol i anrhydeddu gwaith gwreiddiol ffuglen neu ffeithiol gan awduron ac arlunwyr llyfrau plant yn y Gymraeg a’r Saesneg a gyhoeddwyd yn ystod y flwyddyn flaenorol. Eu nod yw cydnabod, dathlu a hyrwyddo llyfrau o safon aruchel i blant a phobl ifanc.

Cyflwynir tair gwobr sef categori cynradd Cymraeg, categori uwchradd Cymraeg a llyfr Saesneg â chefndir Cymreig dilys.  Noddir y gwobrau gan CILIP Cymru (Sefydliad Siartredig Llyfrgellwyr a Gweithwyr Gwybodaeth Cymru). Fel rheol, caiff y rhestr fer ei datgelu ym mis Mawrth gydag enwau’r enillwyr yn cael eu cyhoeddi ym mis Mai.

GWOBRAU TIR NA N-OG 2020

Llyfrau’n ymdrin â rhai o bynciau mawr y dydd a ddaeth i’r brig yng Ngwobrau Tir na n-Og 2020 am lenyddiaeth plant a phobl ifanc yn Gymraeg.

Pobol Drws Nesaf gan Manon Steffan Ros a’r darlunydd Jac Jones oedd yn fuddugol yn y categori Cymraeg oedran cynradd. Llyfr llun a stori ar gyfer plant 3–7 oed yw hwn, yn ein hannog i barchu pawb ac i beidio â beirniadu rhywun sy’n edrych ac yn ymddwyn yn wahanol i ni.

Enillydd y categori Cymraeg uwchradd oedd Byw yn fy Nghroen, a olygwyd gan Sioned Erin Hughes. Casgliad yw’r llyfr o brofiadau dirdynnol deuddeg o bobl ifanc sydd wedi gorfod brwydro gyda salwch a chyflyrau iechyd hirdymor. Mae’r cyfranwyr i gyd yn bobl ifanc rhwng 10 a 26 oed, sy’n trafod afiechydon meddyliol a chorfforol fel cancr, epilepsi, clefyd Crohn’s, spina bifida, nam ar y golwg, OCD, iselder a gorbryder.

Nofel Storm Hound gan Clare Fayers a gipiodd y brif wobr yn y categori cyfrwng Saesneg, stori antur ffantasïol sy’n cyfuno chwedloniaeth Nordig a Chymreig.

 

CYNLLUN CYSGODI GWOBRAU TIR NA N-OG

Dyma gynllun unigryw i ysgolion a llyfrgelloedd i godi ymwybyddiaeth o deitlau’r rhestr fer  a chynnig cyfle i fwynhau darllen a thrafod y llyfrau.

Gall ddosbarthiadau neu grwpiau darllen fod yn feirniaid answyddogol a dewis enillydd o blith y rhestr fer gan ddefnyddio pecyn adnoddau arbennig a gynlluniwyd i gefnogi’r cynllun.

I gymryd rhan yn y Cynllun Cysgodi, cysylltwch â [email protected]