Platfform Addysgiadol CLA

Mae’r Cyngor Llyfrau yn cydweithio gyda PLS/ CLA (Copyright Licensing Agency i sicrhau fod cymaint a phosibl o lyfrau sydd yn addas i ysgolion ar gael am ddim drwy eu gwefan https://cla.co.uk/educationplatform. Mae ysgolion sydd wedi cofrestru yn gallu cynhyrchu copïau yn syth o unrhyw lyfrau sydd ym meddiant yr ysgol. Anogir cyhoeddwyr i lwytho copiau pdf o gymaint o’u cynnyrch a phosibl fel bod rhaglen mor eang a phosibl ar gael.

Mae adnoddau addysg hefyd ar gael am ddim drwy wefan Hwb y Llywodraeth.

Mae ychydig o gasgliadau addysgiadol ar gael isod.