Llyfrau Plant

Cyfres Rwdlan: 16. 'Sbector Sbectol

Angharad Tomos

Cyfres Cymeriadau Difyr: Glud y Geiriau - Aled Acen Grom 1

Mererid Hopwood, Tudur Dylan Jones

Cyfres Cymeriadau Difyr: Glud y Geiriau - Aled Acen Grom 2

Mererid Hopwood, Tudur Dylan Jones

Cyfres Cymeriadau Difyr: Glud y Geiriau - Aled Acen Grom 3

Mererid Hopwood, Tudur Dylan Jones

Cyfres Cymeriadau Difyr: Glud y Geiriau - Alys Atalnod 1

Mererid Hopwood, Tudur Dylan Jones

Cyfres Cymeriadau Difyr: Glud y Geiriau - Alys Atalnod 2

Mererid Hopwood, Tudur Dylan Jones

Cyfres Cymeriadau Difyr: Glud y Geiriau - Alys Atalnod 3

Mererid Hopwood, Tudur Dylan Jones

Cyfres Cymeriadau Difyr: Glud y Geiriau - Arwel Atalnod Llawn 1

Mererid Hopwood, Tudur Dylan Jones

Cyfres Cymeriadau Difyr: Glud y Geiriau - Arwel Atalnod Llawn 2

Mererid Hopwood, Tudur Dylan Jones

Cyfres Cymeriadau Difyr: Glud y Geiriau - Arwel Atalnod Llawn 3

Mererid Hopwood, Tudur Dylan Jones

Cyfres Cymeriadau Difyr: Glud y Geiriau - Catrin Collnod 1

Mererid Hopwood, Tudur Dylan Jones

Cyfres Cymeriadau Difyr: Glud y Geiriau - Catrin Collnod 2

Mererid Hopwood, Tudur Dylan Jones

Cyfres Cymeriadau Difyr: Glud y Geiriau - Catrin Collnod 3

Mererid Hopwood, Tudur Dylan Jones

Cyfres Cymeriadau Difyr: Glud y Geiriau - Dan a Dyfan Dyfynnod 1

Mererid Hopwood, Tudur Dylan Jones

Cyfres Cymeriadau Difyr: Glud y Geiriau - Dan a Dyfan Dyfynnod 2

Mererid Hopwood, Tudur Dylan Jones

Cyfres Cymeriadau Difyr: Glud y Geiriau - Dan a Dyfan Dyfynnod 3

Mererid Hopwood, Tudur Dylan Jones

Cyfres Cymeriadau Difyr: Glud y Geiriau - Elen Ebychnod 1

Mererid Hopwood, Tudur Dylan Jones

Cyfres Cymeriadau Difyr: Glud y Geiriau - Elen Ebychnod 2

Mererid Hopwood, Tudur Dylan Jones

Cyfres Cymeriadau Difyr: Glud y Geiriau - Gafin Gofynnod 2

Mererid Hopwood, Tudur Dylan Jones

Cyfres Cymeriadau Difyr: Glud y Geiriau - Gafin Gofynnod 3

Mererid Hopwood, Tudur Dylan Jones

Cyfres Cymeriadau Difyr: Stryd y Rhifau - Y Ffair

Kiri Thomas

Cyfres Cymeriadau Difyr: Stryd y Rhifau - Sara Sero

Manon Steffan Ros

Cyfres Cymeriadau Difyr: Stryd y Rhifau - Alun Un

Manon Steffan Ros

Cyfres Cymeriadau Difyr: Stryd y Rhifau - Deio Dau

Manon Steffan Ros

Cyfres Cymeriadau Difyr: Stryd y Rhifau - Twm Tri

Manon Steffan Ros

Cyfres Cymeriadau Difyr: Stryd y Rhifau - Pedr Pedwar

Manon Steffan Ros

Cyfres Cymeriadau Difyr: Stryd y Rhifau - Poli Pump

Manon Steffan Ros

Cyfres Cymeriadau Difyr: Stryd y Rhifau - Cati Chwech

Manon Steffan Ros

Cyfres Cymeriadau Difyr: Stryd y Rhifau - Sami Saith

Manon Steffan Ros

Rhys a Meinir

Meinir Wyn Edwards

Merched Beca

Meinir Wyn Edwards

Dic Penderyn

Gwylliaid Cochion Mawddwy

Meinir Wyn Edwards

Maelgwn Gwynedd

Meinir Wyn Edwards

Llyn y Fan Fach

Meinir Wyn Edwards

Cyfres Cyw: Pi-Po Cyw

Anni Llŷn

Cyfres Cyw: Cyw ar y Fferm

Anni Llŷn

Cyfres Cyw: Geiriau Cyntaf Cyw

Helen Davies

Cyfres Archwilio'r Amgylchedd: Bwrw Glaw

Mererid Hopwood, Tudur Dylan Jones

Cyfres Archwilio'r Amgylchedd: Darllen y Dref

Mererid Hopwood, Tudur Dylan Jones

Cyfres Archwilio'r Amgylchedd: Maes Awyr

Mererid Hopwood, Tudur Dylan Jones

Cyfres Archwilio'r Amgylchedd: Lliwiau

Mererid Hopwood, Tudur Dylan Jones

Cyfres Archwilio'r Amgylchedd: Croesi'r Ffordd

Mererid Hopwood, Tudur Dylan Jones

Cyfres Archwilio'r Amgylchedd: Hamdden yr Haf

Mererid Hopwood, Tudur Dylan Jones

Cyfres Archwilio'r Amgylchedd: Rwy'n Gweld

Mererid Hopwood, Tudur Dylan Jones

Cyfres Archwilio'r Amgylchedd: Rwy'n Clywed â'M Clust Fach I...

Mererid Hopwood, Tudur Dylan Jones

Cyfres Archwilio'r Amgylchedd: Teithio

Mererid Hopwood, Tudur Dylan Jones

Cyfres Archwilio'r Amgylchedd: Gofal Gofal

Mererid Hopwood, Tudur Dylan Jones

Cyfres Darllen Difyr: Gweithgar! - Ceffylau... Ceffylau... Ceffylau

Elin Meek

Cyfres Archwilio'r Amgylchedd: Trip i'r Farchnad

Sian Elin Williams, Rhiannon Sparks

Cyfres Darllen Difyr: Gofalus! - Anifeiliaid Peryglus yn y Dŵr

Rhiannon Packer

Cyfres Darllen Difyr: Gofalus! - Anifeiliaid Peryglus yn y Dŵr

Rhiannon Packer

Pobol Drws Nesaf

Manon Steffan Ros

Dafydd a Dad

Manon Steffan Ros

Troi Clociau

Angharad Tomos

Cyfres Cyffro!: Brwydro

Meinir Wyn Edwards

Cyfres Cyffro!: Cloddio

Meinir Wyn Edwards

Ben Bril a'r Ddinas Ddirgel

David Orme, Gruffudd Antur, Peter Richardson

Ben Bril a'r Ninja yn y Ddinas

David Orne, Gruffudd Antur, Peter Richardson

Ben Bril a'r Snichod

David Orne, Gruffudd Antur, Peter Richardson

Ble Mae Boc?

Huw Aaron

Shwshaswyn

Nia Jewell, Sïan Angharad

Suddo

Meinir Wyn Edwards

Morio!

Meinir Wyn Edwards

Herio!

Meinir Wyn Edwards

Na, Nel!: Waw!

Meleri Wyn James

Cyfres Deian a Loli: Deian a Loli a'r Bai ar Gam

Angharad Elen

Cyfres Deian a Loli: A'r Sêr Sy'n Cysgu

Angharad Elen

123 Byd Natur

Luned Aaron

Lliwiau Byd Natur

Luned Aaron

Tymhorau Byd Natur

Luned Aaron

Cymru ar y Map: Llyfr Cwis

Elin Meek, Valeriane Leblond

Merch y Mêl

Caryl Lewis, Valeriane Leblond

Cadi a'r Deinosoriaid

Bethan Gwanas

Cyfres Rygbi: 3. Rebel Rygbi

Gerard Siggins, Gwenno Hughes

Y Cwilt

Valeriane Leblond, Valeriane Leblond

Genod Gwych a Merched Medrus

Medi Jones-Jackson

Sw Sara Mai

Casia Wiliam

Ynyr yr Ysbryd

Rhian Cadwaladr

Brenin y Trenyrs

Pryderi Gwyn Jones

ABC Byd Natur

Luned Aaron

Dannedd Mel Morgwn / Mel Morgwn's Teeth

Gordon Jones, Graham Howells

Branwen

Aidan Saunders, Mererid Hopwood

Gwyn y Carw Cloff

Tudur Dylan Jones, Valeriane Leblond

Amser Canu, Blant!

Leonie Servini

Cyfres Trio: Antur yr Eisteddfod

Manon Steffan Ros

Criw'r Coed a'r Gwenyn Coll

Carys Glyn

Matilda

Roald Dahl, Elin Meek, Quentin Blake

Ddraig yn y Cestyll, Y

Myrddin ap Dafydd

Llyfr Adar Mawr y Plant

Onwy Gower

Madi

Dewi Wyn Williams

Stori'r Brenin Arthur

Siân Lewis, Graham Howells

Llawlyfr Myfyriwr Safon Uwch Cbac: Daearyddiaeth Llywodraethiant Byd Eang - Newid a Sialensiau

Simon Oakes

Llawlyfr Myfyriwr Safon Uwch Cbac: Daearyddiaeth Cylchredau Dŵr a Charbon

Simon Oakes

Goresgyn Diffyg Hunan-Werth

Melanie Fennell

Btec Cenedlaethol Chwaraeon: Llawlyfr Myfyrwyr Llyfr 2

Mari Lisa