Canlyniadau chwilio

Dangos canlyniadau 21-30 of 37

Problemau lawrlwytho eLyfr

Dylai eich llyfr fod yn ymddangos ar eich cyfrif yn y golofn ger eich derbyneb. Os nad oes botwm lawrlwytho o fewn munudau i’ch archeb, gall hyn awgrymu fod problem… DARLLEN MWY

Platfform Addysgiadol CLA

Mae’r Cyngor Llyfrau yn cydweithio gyda PLS/ CLA (Copyright Licensing Agency i sicrhau fod cymaint a phosibl o lyfrau sydd yn addas i ysgolion ar gael am ddim drwy eu… DARLLEN MWY

Darganfod siop lyfrau

Ceir map o siopau llyfrau annibynnol yng Nghymru o ddilyn y linc yma http://www.gwales.com/shopfinder/?tsid=128 neu https://maphub.net/CyngorLlyfrauCymru/map Mae ffolio a Chyngor Llyfrau Cymru yn awyddus i bawb gefnogi siopau llyfrau ac… DARLLEN MWY

Dod yn fânwerthwr

Rydym am gefnogi’r stryd fawr yng Nghymru, felly gall unrhyw siop lyfrau annibynnol ffisegol wedi’i lleoli yng Nghymru, ymuno. Mae angen i chi gysylltu â ni a dweud wrthym ble… DARLLEN MWY

Ychwanegu eich e-lyfr

Mae ffolio yn hapus i hyrwyddo cynnwys gan unrhyw gyhoeddwyr. Mae angen sicrhau fod gan yr e-lyfr ISBN sydd yn wahanol i’r llyfr ffisegol, ac fod ISBN gwahanol ar gyfer… DARLLEN MWY

Adnoddau Digidol

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi… DARLLEN MWY

Adnoddau Addysgiadol

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi… DARLLEN MWY

Polisi Preifatrwydd

Polisi preifatrwydd a cwcis Rydym yn cymryd cyfrinachedd a phreifatrwydd ein defnyddwyr o ddifri. Gan ein bod yn casglu mathau arbennig o wybodaeth am ein defnyddwyr, rydym yn awyddus i… DARLLEN MWY